Bemutatkozás

A munkacsoport interdiszciplináris, nemzetközi kapcsolatrendszere segítségével hazai építkezéssel eredményes nemzetközi szerepvállalásra készül.

A hierarchikus építkezés első pillérét nemzetközi együttműködés keretében a különböző biológia rendszerek, úgynevezett „omikák” vizsgálata képezi. Ezen átfogó laboratóriumi vizsgálat a gének kölcsönhatásait (genomika), a fehérje-expressziós mintázatokat (proteomika), az intracelluláris anyagcsere-folyamatokat (metabolomika) és lipidológiai (lipidomikai) vizsgálatokat foglal magába. Az omikák által nyújtott információhalmazt többek közt a hálózatelemzés eszközei segítségével dolgozzuk fel és olyan mintázatokat keresünk, amelyek összefüggésbe hozhatók a vulnerábilis plakkok kialakulásával.
Kollaborációs partnerünk Vörös Szilárd, a new york-i Stony Brook Egyetem professzora az „omikák” és a CT-képalkotás világhírű szaktekintélye.

A második pillért az ex vivo kísérletes munka jelenti, amely során célunk egy megközelítőleg 1000 koszorúér-keresztmetszetet magába foglaló szív-CT, optikai koherencia tomográfia (OCT), intravaszkularis ultrahang (IVUS) és szövettani képekből álló „plakk-image bank” létrehozása. A képbank lehetővé teszi a különböző kockázattal rendelkező plakktípusok morfológiai jellemzését különböző képalkotó technikák segítségével, a „gold standard”-ként szereplő szövettanhoz képest.

A non-invazív képalkotó vizsgálatok 256 szeletes CT berendezés (Brilliance  iCT, Philips  Medical Systems) segítségével történnek.
Az invazív képalkotó vizsgálatok a CT-vel azonosított plakkok szerkezetét illetően nyújtanak többletinformációt. Az OCT vizsgálat a vulnerábilis plakk diagnózis klinikai arany-standardja. Az OCT segítségével egy szövet/szerv felszín-közeli szerkezete vizsgálható. Az IVUS vizsgálat az érfal szerkezetét kellő mélységben képes megjeleníteni, térbeli felbontása az OCT-vel összehasonlítva azonban elmarad.

A morfológiai leíráson felül a CT-vel leképzett coronaria-hálózati topológia alapján numerikus áramlási szimuláció (computational fluid dynamics - CFD) segítségével próbáljuk beazonosítani azon vulnerábilis helyeket, amelyek a plakk-képződés szempontjából kedvező hemodinamikai környezetet jelentenek. A non-inavazív az invazív képalkotó leletek a szövettan, valamint az áramlási modellek funkcionális információja együttesen segítséget nyújthat egy matematikai és informatikai alapokon nyugvó plakk-vulnerábilitási index kifejlesztéséhez.
Kollaborációs partnereink: A coronariarendszer szövettani feldolgozása az Igazságügyi- és biztosítás orvostani Intézetével együttműködve történik. Az áramlás-szimulációk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékével együttműködésével készülnek.

A kutatások harmadik pillére a szívinfarktust szenvedett betegek bevonásával végzett klinikai vizsgálat lesz, amelyet BUDAPEST-ACS klinikai vizsgálatnak neveztünk (Burden of Coronary Artery Disease in Patients who Suffered Troponin Positive Acute Coronary Syndrome). A három évre tervezett prospektív vizsgálat során megismételjük a betegek CT vizsgálatát. A hosszú távú követés lehetővé teszi, hogy értékeljük az alapvizsgálatnál megállapított vulnerabilitási index prediktív értékét, illetve egyéb képi- és biomarkerek diagnosztikus értékét a bekövetkezett klinikai események fényében.